Survey and Evaluation of Suppliers at 83MEC from an International Customer Perspective

audit servey at 83MEC

83MEC được biết đến là một trong những công ty chuyên sản xuất cơ khí hàng đầu tại Việt Nam với mục tiêu mở rộng thị trường xuất khẩu quốc tế. 83MEC rất lấy làm vinh hạnh khi đón tiếp khách hàng nước ngoài về khảo sát đánh giá năng lực nhà cung cấp từ ngày 11/04/2023 đến 14/04/2023. Chuyến công tác khảo sát đánh giá được diễn ra trong vòng 04 ngày và đây là cơ hội tuyệt vời để 83MEC khẳng định lại một lần nữa với bạn hàng quốc tế về năng lực sản xuất và chất lượng sản phẩm của mình đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn để xuất khẩu, tăng cường hội nhập và mở rộng thị trường trong khu vực và quốc tế.

Tại 83MEC, khách hàng đã được trực tiếp quan sát, đánh giá các thiết bị máy móc hiện đại, quy trình sản xuất tiên tiến và số lượng máy móc hiện đại đang trong dây chuyền sản xuất, bên cạnh đó là đội ngũ công nhân đang điều hành hệ thống máy móc. Ngoài ra, khách hàng đã bày tỏ sự ấn tượng về quy mô lớn của nhà máy với diện tích lên đến 178ha và hoàn toàn đáp ứng được không gian sản xuất cho các đơn hàng xuất khẩu có số lượng lớn. Qua việc khảo sát đánh giá, khách hàng quốc tế đã đánh giá cao khả năng sản xuất cơ khí và đáp ứng các tiêu chuẩn xuất khẩu tại 83MEC.

Audit servey at 83MEC
Audit servey at 83MEC
Audit servey at 83MEC
Audit servey at 83MEC
Audit servey at 83MEC

International customers directly survey and evaluate workshops at 83MEC

During the survey and working period at the factory, international partners provided practical evaluations of the laboratories and quality inspection rooms, where products undergo rigorous testing to ensure compliance with quality standards. The partners recognized that the company had implemented strict production processes and quality control to ensure consistent, high-quality products. They particularly praised the company’s quality management system, as 83MEC has implemented internationally recognized standards such as ISO 9001, ISO 14001, and Kaizen 5S. This again affirmed the professionalism and excellence in the manufacturing process at 83MEC.

Through this survey, international partners had specific questions about the company’s products and services, which the team of experts at 83MEC addressed. Both parties had the opportunity to meet and discuss potential cooperative development projects in expanding manufacturing for mechanical products in European and American markets, specifically customized iron boxes requested by international partners. Additionally, the international partners commended 83MEC for their prompt and professional response to customer inquiries.

At 83MEC, conducting supplier surveys and evaluations serves as a means for us to introduce our company and products and as an opportunity for international clients to learn about Vietnam’s industrial sector. The professionalism, dynamism, and innovation demonstrated by 83MEC have left a strong impression on our foreign partners and have provided us with numerous opportunities for further integration and expansion.

To meet the international market’s quality standards and production processes, the survey and evaluation conducted by our international partners play a crucial role for 83MEC. The feedback and assessments from our partners help us identify the strengths and weaknesses of our products and services. Based on this feedback, we make adjustments and improvements to enhance the quality of our products and services, increase partner satisfaction and trust, and strengthen our position in the international market.

Although there are still many challenges and obstacles in the integration process, through our continuous efforts and unwavering commitment to constant improvement, 83MEC is confident in providing the best quality products and services that fully meet the most stringent standards of both domestic and international customers

Audit servey at 83MEC
Audit servey at 83MEC
Audit servey at 83MEC
Audit servey at 83MEC
Audit servey at 83MEC
Audit servey at 83MEC

Some images from the direct assessment survey of international partners at 83MEC

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *