83MEC vinh dự nhận giấy chứng nhận ISO 14001:2015

iso 14001:2015

83MEC là một trong những đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực gia công cơ khí chính xác tại Việt Nam. Với sự cam kết không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm và bảo vệ môi trường, 83MEC đã đạt tiêu chuẩn về hệ thống quản lý môi trường theo chứng nhận ISO 14001:2015. Đây là chứng chỉ quốc tế do tổ chức quốc tế chuyên về các hoạt động giám định, cấp chứng chỉ và đào tạo liên quan đến các tiêu chuẩn quốc tế về quản lý môi trường TQC Việt Nam cấp.

1. Chứng chỉ ISO 14001:2015 là gì?

Chứng chỉ ISO 14001:2015 là một tiêu chuẩn quốc tế về quản lý môi trường. Đây là một chuẩn mực hoàn toàn dựa trên các hoạt động tự nguyện nhằm phát triển hệ thống quản lý môi trường của công ty. Việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng môi trường kết hợp với các công việc quản lý khác có tác dụng hỗ trợ lẫn nhau thúc đẩy các hoạt động giảm giá thành, tăng chất lượng, tăng cường và liên tục cải tiến mọi công việc, công đoạn, đảm bảo sản xuất bền vững. Mục đích của tiêu chuẩn này là giúp các tổ chức đảm bảo tất cả hoạt động của họ sẽ không gây những tác động tiêu cực đến môi trường và giúp cải thiện hiệu quả hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Các công ty đạt được chứng chỉ ISO 14001:2015 đã chứng minh được cam kết của tổ chức mình đối với công tác bảo vệ môi trường và kinh doanh bền vững.

83MEC đạt chứng nhận ISO 14001:2015

Như vậy, sau một thời gian xây dựng và thực hiện quản lý môi trường trong hoạt động kinh doanh, 83MEC đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn để đạt được chứng chỉ ISO 14001:2015 trong lĩnh vực thiết kế, sản xuất sản phẩm kim loại và phụ tùng thiết bị công nghiệp nhằm hạn chế ô nhiễm và những ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường từ hoạt động động sản xuất hàng ngày tại doanh nghiệp. Với phương châm phát triển bền vững, 83MEC luôn quan tâm đến sự cân bằng giữa hoạt động sản xuất kinh doanh và trách nhiệm đối với môi trường. Tuân thủ theo phương châm đó, 83MEC đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm giảm thiểu tác động của hoạt động sản xuất đến môi trường, xây dựng một hệ thống quản lý môi trường chặt chẽ, đảm bảo việc tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến môi trường và giảm thiểu sự phát thải khí, chất thải và tiêu thụ nước. 83MEC luôn hướng đến việc sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên và tối ưu chi phí cho các hoạt động của công ty. Điều này đã được khẳng định thông qua việc 83MEC được cấp chứng nhận ISO 14001:2015 về hệ thống quản lý môi trường. Chứng nhận này cho thấy 83MEC đã áp dụng và tuân thủ đầy đủ các yêu cầu về quản lý môi trường, đồng thời cam kết cải thiện liên tục quá trình sản xuất và giảm thiểu tác động đến môi trường. Đây là bước tiến quan trọng trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm và đáp ứng yêu cầu của khách hàng quốc tế về quản lý môi trường. 

2. 83MEC duy trì thực hiện theo tiêu chuẩn ISO 14001 như thế nào?

Để duy trì thực hiện hiệu quả theo những tiêu chuẩn của ISO 14001:2015, 83MEC đã thực hiện tốt và đáp ứng những điều kiện sau:

  • Tuân thủ thực hiện quy trình xử lý chất thải theo Luật Bảo về môi trường. 
  • Tiếp tục duy trì hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015
  • Đảm bảo kiểm soát nghiêm ngặt lượng hóa chất sử dụng, hóa chất thải,..Các tiêu chí về chất thải đảm bảo theo yêu cầu của luật pháp.
  • Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho các nhân viên phân xưởng nhằm giảm thiểu nguy cơ mất an toàn cho nhân viên, tổn thất tài sản và thiệt hại cho môi trường làm việc.
  • Đảm bảo tất cả nguồn nhân lực nhận thức đúng về HTQL môi trường, tuân theo các quy định của pháp luật, ngăn ngừa ô nhiễm môi trường và cải thiện các hoạt động bảo vệ môi trường, đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường trong công ty, phân xưởng. 

Hệ thống quản lý môi trường tại 83MEC đạt chứng nhận ISO 14001-2015 là một thành tựu đáng khen ngợi trong việc quản lý môi trường sản xuất của công ty. Đây là một minh chứng cho sự cam kết của 83MEC đối với việc bảo vệ môi trường, đáp ứng các yêu cầu về an toàn và bảo vệ môi trường được đặt ra bởi cơ quan quản lý và khách hàng. Chứng nhận này cũng cho thấy 83 MEC đang nỗ lực không ngừng để cải tiến các quy trình sản xuất của mình để có thể đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế và cung cấp cho khách hàng những sản phẩm chất lượng cao và bảo vệ môi trường.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *